Big5GB2312
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BELDAM 隙封迫緊材料
 
3235 系列閥及幫浦用迫緊
3408 系列閥及幫浦用迫緊
3435 系列高速幫浦用迫緊
9500 系列離心幫浦用迫緊
9501 系列齒輪幫浦用迫緊
4000 系列通用石墨迫緊
8300 系列通用石綿迫緊
GORE-TEX 系列通用迫緊
F901 系列食品用墊片
TRM 系列石化用墊片
160 系列石綿製船用墊片
184 系列橡膠製船用墊片
200 系列高溫用雲母墊片
TV 系列AS-568規格O型圈
TS 系列AS-568規格O型圈
S.3254系列石化用V型墊圈
4F100 系列FDA食品級管材
AS-568 規範明細