Big5GB2312
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  感謝您對本公司的青睞,請完整填寫下表,對於符合條件之申請者,我們將盡快與您聯絡。
  (標有 ** 的項目必須填寫)
 
姓  名:   **
性  別:
  男  **
身份證號:   **
聯系電話:   **
傳真電話:   **
移動電話:   **
傳呼機號:  
電子郵箱:   **
現居住地址:   **
目前是否有代理產品:   否  是 產品名稱  
現主要代理產品:    
申請代理區域:    
申請代理產品:   **
您的代理優勢:   **
您的想法和建議: