Big5GB2312
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  感謝您對本公司的青睞,請完整填寫下表,對於符合條件之申請者,我們將盡快與您聯絡。
  (標有 ** 的項目必須填寫)
 
公司名稱:   **
公司地址:   **
郵  編:   **
公司性質:
  國營/集體 國內合資/私營 外資 其他
法人代表:   **
注冊資金:
  人民幣   美金 萬元
公司網址:  
電子郵箱:   **
聯 系 人:   **
性  別:
  男   **
辦公電話:   **
傳真電話:   **
移動電話:   **
傳呼機號:  
目前是否有代理產品:   否  是 產品名稱  
現主要代理產品:    
申請代理區域:    
申請代理產品:   **
貴公司代理優勢:   **
您的想法和建議: